UTVECKLING I FOKUS

De flesta av oss står någon gång i livet inför en situation där ett nytt jobb är målet. För några av oss beror det på att vi går från ett jobb till ett annat, för en del att man blivit rekryterad till ett nytt arbete och för en del av oss beror det på att vi förlorat vårt arbete p.g.a. arbetsbrist, konkurs etc. Kunskap & Kompetens har, i egen regi och tillsammans med andra organisationer, länge arbetat med ”Omställning”. Genom kunskap och erfarenhet vet vi vad som krävs för att bli framgångsrik i arbetet med att söka ett nytt arbete!
 
Utbildning kan vara vägen att nå målet! Kunskap & Kompetens bedriver, i verksamhets-grenen Norrlands Yrkeshögskola ytkeshögskoleutbildningar. Något för dig?